TU Iasi

Paul Georgescu, D. Sc., Ph. D., Dr. habil.

Professor, Applied Mathematics

MATERIALE CURS ŞI SEMINAR

Analiză Matematică (Construcţii Civile şi Instalaţii)

SEMESTRUL I
Note de curs cu probleme rezolvate:
Noţiuni generale (pdf), Şiruri de numere reale (pdf), Serii numerice (pdf), Proprietăţi ale lui R (pdf), Limite de funcţii (pdf), Funcţii continue (pdf), Derivate şi diferenţiale (pdf), Şiruri şi serii de funcţii (pdf)
Curs AM1 (toate capitolele) (pdf)
SEMESTRUL II
Note de curs cu probleme rezolvate:
Primitive (pdf), Integrale definite (pdf), Integrale improprii (pdf), Integrale curbilinii (pdf), Integrale duble (pdf), Integrale triple (pdf), Teoria câmpurilor (pdf)
Curs AM2 (toate capitolele) (pdf)
Probleme rezolvate: (pdf)

Matematici Speciale (Construcţii Civile)

Cursuri MA: C1-C11

2022-2023
Teme: AM1, MS, AM2 (CC), AM2 (IC)
 
2021-2022, predare online
Cursuri AM1: C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11
Cursuri MA: C1-C11  

Algebră Liniară, Geometrie Analitică şi Geometrie Diferenţială (Construcţii Civile)

SEMESTRUL I
Probleme rezolvate (Algebră Liniară, P. Georgescu, G. Popa) (pdf)
Probleme propuse (Algebră Liniară, P. Georgescu, G. Popa) (pdf)
SEMESTRUL II
Probleme rezolvate (Geometrie Vectorială şi Geometrie Analitică, P. Georgescu, G. Popa) (pdf)
Probleme propuse (Geometrie Vectorială, Geometrie Analitică şi Geometrie Diferenţială, P. Georgescu, G. Popa) (pdf)
Breviar teoretic: Calcul vectorial (pdf), Dreapta (pdf), Planul (pdf) (P. Georgescu, G. Popa)

Linear Algebra and Analytic Geometry (ETTI)

Vocabulary (pdf), Matrices and determinants (pdf), Rank and inverse (pdf), Linear systems (pdf), Homework (pdf)
 

MATERIALE CONCURSURI

Concursul "SEEMOUS"

Subiecte concurs SEEMOUS, 22.02.2014
(an I, pdf) (barem rezolvare, pdf)

Concursul "Traian Lalescu"

Subiecte concurs Traian Lalescu, 22.02.2014
(an I, profil electric, pdf), (an I, profil neelectric, pdf), (an II, pdf)
Subiecte concurs Traian Lalescu, 22.02.2013
(an I, pdf), (an II, pdf)
Subiecte concurs Traian Lalescu, 15.05.2010
(profil electric, pdf), (profil neelectric, pdf)

Concursul "Alexandru Climescu"

Subiecte concurs Alexandru Climescu, 18.02.2012
(an I, profil neelectric, pdf), (an II, pdf)
Programa concurs Alexandru Climescu 2008 (pdf)
Subiecte concurs Alexandru Climescu, 13.12.2008
(profil electric, pdf), (profil neelectric, pdf)