TU Iasi

Paul Georgescu, D. Sc., Ph. D., Dr. habil.

Professor, Applied Mathematics

Legături

Materiale cursuri şi seminarii

Matematici generale

Miscelannea