loading ...

CPPM – Centrul de Pregătire Performantă în Matematică

CPPMCentrul CPPM are drept scop principal organizarea şedinţelor de pregătire pentru concursurile naţionale şi internaţionale de matematică ale studenţilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”.

Tot la CPPM se ţin cursuri de iniţiere în softurile de matematică (Matlab, Mathematica, Maple, LaTex) cu doctoranzii şi cadrele didactice din universitatea noastră.

Membrii CPPM

  • Marcel Roman – coordonator
  • Marian Panţiruc
  • Ariadna-Lucia Pletea
  • Daniela Roşu
  • Radu Strugariu

Dotări

Sala centrului de pregătire este dotată cu o reţea formată din 15 computere + 1 server, conexiune wireless, mijloace media (video-proiector, tablă interactivă), copiator multifuncţional.

 

Contact CPPM