loading ...

Catedra de Matematică reuneşte cadre didactice care predau discipline matematice studentilor din anii I şi II ai tuturor facultăţilor din cadrul Universitătii Tehnice Iaşi.
Aşa cum este şi normal, studiile de profil tehnic necesită o solidă bază matematică. Încă înainte de constituirea Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” Iaşi (la 3.XII.1937, cu începerea functionării efective de la 1.X.1938), la Şcoala de Electricitate care a premers şcolii politehnice s-au predat cursuri de matematici precum cel de Mecanică pură şi aplicată acoperit de eminentul matematician Dimitrie Pompeiu sau cursul de Geometrie analitică predat de profesorul Constantin Popovici , în anul univ. 1911-1912. Ulterior, învătământul tehnic superior ieşean s-a dezvoltat în cadrul Facultătii de Ştiinte a Universitătii „Al. I.Cuza” până la anul 1937 mai sus mentionat.
În primul an universitar efectiv 1938-1939 al Şcolii Politehnice, unul din primii profesori care au predat un curs de Matematici aplicate a fost conferentiarul Ilie Popa. Din februarie 1940 sunt încadrati matematicienii Dumitru Ion Mangeron (conferentiar la disciplina Matematici generale ), respectiv Ion Creangă (ca asistent la Matematici aplicate cu Mecanică ). Am mentionat astfel trei proeminenti profesori şi reprezentanti ai şcolii matematice ieşene, dar şi altii au predat la Politehnica ieşeană şi au contribuit la formarea şi afirmarea de mai târziu a Catedrei de Matematică.

Catedra de Matematică din cadrul Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” Iaşi a fost efectiv creată după adoptarea Legii pentru reforma învătământului , în august 1948. În perioada 1948-1952 au existat colective ale cadrelor didactice care predau matematici la cele patru faculltăti de atunci ale Şcolii Politehnice: Mecanică, Chimie industrială, Constructii, Electrotehnică . Mentionăm numele altor câtorva prestigioşi profesori care aveau activitatea didactică de bază la Univ. „Al.I. Cuza” dar au predat şi la Politehnică: Acad. Prof. Octav Mayer , Prof. dr. Adolf Haimovici , Prof. dr. Tudora Luchian. Dintre cadrele didactice care au completat colectivele de matematicieni de la Politehnică să mentionăm profesorii Gheorghe Ciobanu , Alexandru Climescu , Ştefania Ruscior , Arsenie Oprea. Existau patru catedre de matematici la facultătile mentionate conduse de prof. ing. Nicolae IOSIPESCU – adjunct Gh. CIOBANU la Constructii, Adolf HAIMOVICI la Chimie, O. MAYER la Mecanică (Catedra de matematică), respectiv D. MANGERON la aceeaşi facultate – Catedra de mecanică. Catedra de Matematică pentru întreg Institutul Politehnic Iaşi a fost înfiintată în 1952 , având ca şef de catedră, în anul univ. 1952/1953, pe Prof.dr. Gh. Gheorghiev. În următorul an univ. a fost numit ca şef de catedră Prof.dr. Alexandru Climescu care avea să-şi mentină această pozitie până 1961 când catedra s-a divizat în Catedra de Matematici I şi Catedra de Matematici II . În perioada 1961-1975, cele două catedre de matematici au functionat – din p.d.v. administrativ – initial în cadrul Facultătii de Electrotehnică, fiind conduse de Prof. Al. Climescu , respectiv Prof.dr. D. Mangeron. Apoi au fost arondate (de ex. în anul univ. 1971-1972) Facultătii de Constructii, respectiv celei de Hidrotehnică. Din anul 1972/73, şeful Catedrei de Matematici II a fost numit conf. Arsenie Oprea , care a continuat şi ca şef al Catedrei de Matematică reunite în 1975 (în cadrul Facultătii de Hidrotehnică). Anul univ. 1981/82 a fost unul de vârf ca număr de posturi, anume 79, cu 71 persoane încadrate efectiv. Din anul univ. 1982/83, şef de catedră a devenit Prof.dr. Ion Enescu , care a condus-o până la decesul său tragic şi subit din 31 martie 1989. Până la schimbarea din decembrie 1989, şefia catedrei a fost girată de Conf.dr. Aurel Bejancu , fiind apoi ales ca şef de catedra Prof.dr. Adrian Corduneanu care deţinut patru mandate (până în mai 2006). Catedra a trecut de la Facultatea de Mecanică la cea de Electrotehnică (1990-1993), ca din anul univ. 1993/94 să se integreze în Facultatea de Electronică şi Telecomunicatii de care apartine şi în prezent. În perioada 2006-2012 şef al catedrei a fost Conf.dr. Constantin I. Popovici .

De-a lungul anilor de existentă ai catedrei, planurile de învătământ ale facultătilor din cadrul Institutului Politehnic Iaşi, apoi al Univ. Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi , au fost de mai multe ori modificate. Pe lângă cursurile pentru anul I, cele de Algebră liniară + Geometrie analitică şi diferentială , respectiv Analiză matematică , au fost predate şi cursuri de Matematici speciale , Metode numerice şi Probabilităti & Statistică matematică la anul II. În special după 1990 s-a manifestat tendinta de a se reduce numărul de ore de matematici predate studentilor politehnişti. Din anul univ. 2005/06, cursurile de Matematici speciale au fost eliminate, iar cele de Metode numerice preluate – în cele mai multe cazuri (şi chiar din ani universitari anteriori) – de catedre de specialitate. La unele facultăti s-au operat comasări sau concentrări de discipline matematice, sau a fost redus numărul de ore predate pe săptămână.
Catedra a avut o evoluţie remarcabilă susţinută de o mare si renumită galerie de profesori, dintre care vom aminti: Acad. Octav MAYER, Ilie POPA, Dimitrie Ioan MANGERON-membru corespondent al Academiei Române, Gheorghe GHEORGHIEV, Alexandru CLIMESCU, Ion CREANGA, Adolf HAIMOVICI, Arsenie OPREA, Tudora LUCHIAN, Stefania RUSCIOR, Olga COSTINESCU, Constantin CORDUNEANU – membru corespondent al Academiei Române, Ion GHINEA, Viorel Camil MURGESCU, Ion ENESCU, Elena PUSCASU, Adrian CORDUNEANU, Pavel TALPALARU şi alţii. Rezultatele ştiintifice obtinute de-a lungul timpului de membrii catedrei au făcut ca, în prezent, acest colectiv de prestigiu al învătământului superior românesc să se bucure de o largă apreciere internă şi internatională.

Membrii Catedrei de Matematică au desfăşurat, an de an, o bogată activitate ştintifică ce s-a concretizat în sute de lucrări originale, publicate – multe din ele – în Buletinul Institutlui Politehnic Iaşi dar şi în alte reviste de matematici din tară şi din străinătate. Trebuie mentionat faptul că – de decenii – Buletinul I.P.I. este oferit la schimb redactiilor unor prestigioase reviste străine care, astfel, îmbogătesc patrimoniul de informatie ştiintifică al Bibliotecii U.T. Iaşi. Unii membri ai catedrei au fost cooptati în redactiile unor prestigioase reviste matematice din străinătate, au publicat monografii în edituri cunoscute ca Pitman sau Kluwer. Cadre didactice din catedrei au elaborat şi publicat numeroase manuale, culegeri de probleme aferente cursurilor mai sus mentionate, dar şi monografii originale ce fructificau activitatea lor de cercetare în edituri româneşti din ce în ce mai cunoscute şi apreciate (mai ales după 1990). O parte din ele au fost editate pe plan local (în cadrul U.T. Iaşi, inclusiv la Editura „Gh. Asachi”), dar şi la alte edituri din Iaşi, Bucureşti şi alte centre universitare. Câteva cadre didactice din catedră au predat la universităti din străinătate sau au colaborat la proiecte de cercetare din tări cu traditie în domeniu, ca U.S.A. Participarea matematicienilor din catedra noastră la reuniuni ştiintifice organizate de universităti din tară şi străinătate, la prestigioase conferinte internationale, a fost şi este sustinută şi bogată.

Din punctul de vedere al dotării, Catedra de Matematică dispune de un punct-bibliotecă ce a fost înfiintat, cu decenii în urmă, prin contribuţia majoră a Profesorului Dimitrie MANGERON, ca „Seminarul Matematic” (al Politehnicii). După 1990 a fost înfiintat şi un modern laborator de calcul care include un nod de comunicatii prin Internet.

Materialul referitor la prezentarea Catedrei de Matematică a fost realizat de Conf. dr. Alexandru CARAUŞU după discuţii cu Prof. consultant onorific Adrian CORDUNEANU şi Conf. dr. Constantin I. POPOVICI.